Our Founder

Başarılı sanayici kimliğinin yanı sıra bir eğitim gönüllüsü olarak pek çok projeye imza atan Halil Kaya Gedik, bu çalışmalarından dolayı 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirilmiştir.

Türkiye’de sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmek ve nitelikli uzmanlar yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi’ni kurulmuştur.

Uşak Üniversitesi Fahri Doktora unvanına sahip olan Halil Kaya GEDİK, çalışma hayatında insana verdiği değerle ekip çalışmasının önemine inanıyordu. Herkesin bir önceki günden daha hızlı ve çevik iş yaparak kendini geliştirmesi gerektiğini savunarak, bu ilkeleri ve yorulmak bilmeyen girişimci yanı ile teknoloji ve bilgi açısından dışa bağımlılığı azaltmak amacı ile, Ar-Ge bazlı bir alt yapı oluşturmayı misyon edinmiştir.

Gedik Holding ve İstanbul Gedik Üniversitesi’nin kurucusu, Türkiye’nin ilk kaynak mühendislerinden Halil Kaya GEDİK, 14 Ağustos 2012 yılında, Salı günü hayatını kaybetmiştir.

Gedik Holding, her gün kurucumuzun belirlediği ve yerleştirdiği prensipler üzerinde yükselmekte ve yatırımlarını bu doğrultuda yapmaktadır.

Turkey's one of the first international welding engineer Halil Kaya Gedik , today known as the Yildiz Technical University of Istanbul Yildiz Technical School in 1953, graduated from the Department of Mechanical Technician. Continuing his education at Staatliche Universitat Konstanz in Germany, Halil Kaya GEDİK graduated from mechanical engineering and completed the German Welding Society (DVS), International Welding Engineering Program.

During his studies in Germany, MAN worked in various parts of the factory, in 1957, his professional career came to Turkey, Eskisehir State Railways Factories began in Resource Group, and in 1960 Turkey's first indigenous car, the "Revolution" was involved in the project .

Since 1963, he continued his studies in the field of welding in the private sector and established electrode, casting, valve and welding machine factories respectively. With precision casting technology introduced Turkey Halil Kaya Gedik, our country is the person who makes the first casting plant with this method.

Halil Kaya GEDİK, which plays a leading role in the growth and development of the Turkish welding industry, has many publications and translation books on welding science and technology. International Welding Engineering training in 1994 with the aim to reach a wide audience in Turkey Gedik Education Foundation (GEV) has been established.

 

A successful industrialist identity as well as a training signatories to the many projects as volunteers Halil Kaya Gedik, 2007, for the work in Turkey by the Turkish Grand National Assembly "Distinguished Service Medal" was awarded.

To strengthen industry-university cooperation in Turkey and to contribute to the training of qualified specialists was established in 2010 in Istanbul Gedik University.

Halil Kaya GEDİK, who holds the Honorary Doctorate of Uşak University, believed in the importance of team work with the value he gives to people in his work life. Arguing that everyone should improve themselves by doing business faster and more agile than the previous day, it has adopted the mission of creating an R&D based infrastructure with the aim of reducing the dependence on technology and knowledge with its tireless entrepreneur side.

Gedik Holding and the founder of the University of Istanbul Gedik, Turkey's Halil Kaya Gedik the first welding engineers, August 14th in 2012, died on Tuesday.

Gedik Holding rises every day based on the principles determined and placed by our founder and makes its investments accordingly.