GAS SHIELDED ARC WELDING WIRES

316 L Si MIG
( ER316LSi )

Yüksek karbonlu veye stabilize edilmiş 316 kaliteler ile düşük karbonlu 316 L kalite paslanmaz çeliklerin kullanıldığı gıda, kimya, ilaç, tekstil , boya ve benzeri endüstri tesislerindeki, makine, teçhizat ve donanımların kaynak işlerinde ve %13 Cr’lu ferritik paslanmaz çeliklerd...

308 L TIG
( ER308L )

Cr-Ni alaşımlı östenitik paslanmaz grubundaki çeliklerin, 304 ya da stabilize edilmiş 347 ve benzer kalite çeliklerin kullanıldığı ilaç, selüloz, kağıt ve gıda endüstrisinde kullanılır., Kaynak metali -196°C’a kadar sünektir, +400°C’a kadar da taneler arası korozyona dayanıklıdır...

309 L TIG
( ER309L )

• Ostenitik paslanmaz çeliklerin kaynağında, farklı metallerin birleştirilmesinde, tampon tabakalarda, korozyona dayanıklı paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinde ve de bunların düşük alaşımlı çeliklerle birleştirilmesinde ve kaplı çeliklerin kaynağında kullanılır., Koruyucu gaz...

316 L TIG
( ER316L )

Yüksek karbonlu veye stabilize edilmiş 316 kaliteler ile düşük karbonlu 316 L kalite paslanmaz çeliklerin kullanıldığı gıda, kimya, ilaç, tekstil, boya ve benzeri endüstri tesislerindek,i makine, teçhizat ve donanımların kaynak işlerinde ve %13 Cr’lu ferritik paslanmaz çeliklerde...

4043 MIG
( ER4043 )

Alüminyum silisyum kaynak telidir, Alüminyum döküm parçaları ve alüminyum profillerin birleştirme kaynağı için kullanılan alüminyum teldir, Boru işlerinde, kaplama ve motor bloklarında kullanılır, Koruyucu gaz olarak Ar, He veya Ar+He gazları kullanılır, 10 mm’nin üzerindeki kalı...

5356 MIG
( ER5356 )

Deniz suyuna dayanıklıdır, 1O mm üzeri kalınlıklar için 150 °C ön tav önerilir, Maksimum %3 Mg’lı alüminyum alaşımlarının birleştirilmesinde kullanılır, Koruyucu gaz olarak argon, helyum ve Ar+He gazı kullanılır

5183 MIG
( ER5183 )

Alüminyum magnezyum manganı kaynak telidir. Düşük sıcaklıklarda çalışan (-196 °C) yüksek dayanıma sahip alüminyum alaşımlarının kaynağında kullanılır, Deniz suyu korozyonuna maruz alüminyum parçaların kaynağında kriyojenik endüstriler, yüksek dayanımlı yapısal alüminyum imalatlar...

5356 TIG
( ER5356/SG-AlMg5 )

CrMo 2

Used for the welding of high heat resisting, XCr-Mo alloyed steels which are used for the production of boilers tubes, pipes and nitrided steels, Weld metal is resistant to temperatures up to +600°C, Shielding gases: MAG; Ar+CO2 and Ar+O2 mix gases, TIG; pure Ar gas can be used

CrMo 1 Si

Used for the welding of high heat resisting. Cr-Mo alloyed steels which are used for the production of boilers tubes and pipes and nitrided steels, Weld metal is resistant to temperatures up to +570°C, Shielding gases: MAG; Ar+CO2 and Ar+O2 mix gases, TIG; pure Ar gas can be us...

CrMo 2 Si

Used for the welding of high heat resisting, XCr-Mo alloyed steels which are used for the production of boilers tubes, pipes and nitrided steels, Weld metal is resistant to temperatures up to +600°C, Shielding gases: MAG; Ar+CO2 and Ar+O2 mix gases, TIG; pure Ar gas can be used

CrMo 9V

Used for TIG welding of high heat resistance steels such as P91 / T91, Power plants, turbines, oil refineries, cool and gasification plants, boiler production, also used for the welding of steels with 9Cr 1Mo, Weld metal is resistant to working temperature up to 600°C, Shieldin...

CrMo 5

Used for the welding of high heat resisting steels, hot hydrogen plants, working temperature is +600°C and also used for the welding of steels with 5 Cr 1/2 Mo, Shielding gases: TIG: pure Ar gas can be used. MAG; Ar+CO2, and Ar+O2 mix gases can be used