Ray Kaynakçılarına Yönelik Eğitim Programı

Avrupa Kaynak Federasyonu (EWF) liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İngiltere Kaynak Enstitüsü (TWI), Hollanda Kaynak Enstitüsü (NIL) ve Gedik Üniversitesi’nden oluşan bir konsorsiyum, Türkiye genelinde “RAILSAFE” sistemini güncellemek ve uygulamak amacıyla 22-26 Haziran tarihleri arasında eğiticilerin eğitimine yönelik beş günlük bir eğitim etkinliği gerçekleştirilmiştir.

RAILSAFE-TR projesi, demiryolu hatlarının kalite ve güvenirliğini arttırmak amacıyla AB ile uyumlu olarak ray kaynakçılarının eğitimini ve belgelendirilmesini hedeflemektedir. Proje, Türk demiryolu ve kaynak sektörünün yüksek vasıflı kaynak personeli ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacaktır.

2013-2015 iki yıllık proje süresi sonunda konsorsiyum, demiryolu kaynağına özel, detaylı ve tamamen güncellenmiş bir eğitim kılavuzu ve destek materyalleri oluşturacaktır. Geliştirilen kılavuz ve materyaller, ray kaynak eğiticilerin eğitimi programı sonrası uygulamaya yönelik pilot kurslarda kullanılacak ve verilen teorik eğitim pratik eğitim ile pekiştirilecektir.

Ray Kaynakçılarına Yönelik AB Uyumlu Eğitim ve Sertifikasyon Sisteminin Geliştirmesi Projesi, RAILSAFE-TR, TWI tarafından koordine edilen, çok başarılı sonuçlar elde edilen RAILSAFE2 projesine dayalı olarak geliştirilen Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesidir.

2016-10-18T13:32:58+03:00
Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

X