Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası 2017-10-02T17:09:43+00:00

GEDİK KAYNAK SAN. VE TİC. A.Ş. , kaynak teknolojileri ve kaynak sarf malzemeleri alanında gerçekleştirdiği üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliğini ve Çevreyi etkileyecek noktaları sistemli bir şekilde tespit edebilmek amacıyla uygulamaya yönelik yaşayan yönetim sistemlerini oluşturmuş bulunmaktadır.

GEDİK KAYNAK SAN. VE TİC. A.Ş. , İş Güvenliği ve Çevre sorunlarının dünyanın önemli sorunları olduğunun bilincinde olup İş güvenliği riskleri ve çevre kirliliğinin ve tahribatının mümkün olan en düşük seviyede olması için hem kendi ortamında hem de çevresiyle ilgili gerekli çalışmaları yaparak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmayı amaçlamıştır.  Bu bağlamda;

  • Çevre güvenliğini ve İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak amacı ile yürürlükteki ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı ve bunların güncelliğini takip etmeyi,
  • Çevre kirlenmesini ve gereksiz kaynak tüketimini engellemek için kaynak sağlamayı ve tedbirleri almayı,
  • Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında personelini sürekli eğiterek bilinçlendirmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, ürün tasarımında ve uygulama alanlarında yeni teknolojileri göz önünde bulundurmayı,
  • Çevre ve iş kazalarının oluşmaması için risk ve çevre etki analizleri yaparak, önleyici faaliyetler planlamayı,
  • Kurmuş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirerek çevre boyut ve etkilerini en aza indirmeyi, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı taahhüt ederiz.

X