GeKa ELOX R 316 L-17 KAYNAK ELEKTROTU

GeKa ELOX R 316 L-17 KAYNAK ELEKTROTU

Açıklama

ELOX R 316L-17

ÜRÜN BROŞÜRÜ
PDF olarak indir
ONAYLAR
TSE
GOST-R
SEPRO
CE
MSDS
MSDS’i indir

Ek bilgi

NORMLARA GÖRE ARA

AWS A5.4, E 19 12 3 LR 32, E 19 12 3 LR 32, E 316 L-17, EN ISO 3581-A, TS EN ISO 3581-A

X