GeKa TEMPO B 1 KAYNAK ELEKTROTU

GeKa TEMPO B 1 KAYNAK ELEKTROTU

Açıklama

 

TEMPO B 1

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ
                                                                                                                   PDF olarak indir
ONAYLAR
CE
TSE
GOSTR
SEPRO
MSDS
MSDS’i indir

Ek bilgi

NORMLARA GÖRE ARA

AWS A5.5, E 46 6 1 Ni B 42 H5, E 46 6 1 Ni B 42 H5, E 8018 – C3H4, EN ISO 2560-A, TS EN ISO 2560-A

X