GeKa TEMPO B 70 M KAYNAK ELEKTROTU

GeKa TEMPO B 70 M KAYNAK ELEKTROTU

Açıklama

 

 

TEMPO B 70 M

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ
                                                                                                                   PDF olarak indir
ONAYLAR
CE
GOST-R
SEPRO
MSDS
MSDS’i indir

Ek bilgi

NORMLARA GÖRE ARA

AWS A5.5, E 55 6Z (1NiMo) B 42 H5, E 55 6Z (1NiMo) B 42 H5, E 9018 – MH4, EN ISO 18275-A, TS EN ISO 18275-A

X