ÖZLÜ KAYNAK TELLERİ

ELCOR R 71
( E 71T-1C-J )

Yüksek mekanik özelliklere sahip, düzgün, çentiksiz ve röntgen emniyetli dikişler verir., Her pozisyonda yüksek akım şiddetinde çalışabildiğinden ve erime gücü yüksek olduğundan büyük ekonomi sağlar., Koruyucu Gaz : CO2.CTOD testine sahip bir üründür.

ELCOR R 71 CM
( E 71 T-1C/-1M )

Makine, gemi ve konstrüksiyonların her pozisyondaki kaynakları için çabuk katılaşan rutil karakterli özlü teldir.Her pozisyonda yüksek akım şiddetinde çalışabildiğinden ve erime gücü yüksek olduğundan büyük ekonomi sağlar., Yüksek mekanik özelliklere sahip, düzgün, çentiksiz...

ELCOR R 71 SC
( E71 T-1C/-1M H4 )

Makine, gemi ve konstrüksiyonların her pozisyondaki kaynakları için çabuk katılaşan dikişsiz ve bakır kaplı rutil karakterli özlü teldir, Telin beklemesi kaynak metalinin hidrojen içeriğini etkilemez.Koruyucu Gaz: CO2 veya M21, Her pozisyonda yüksek akım şiddetinde çalışabildiğ...

ELCOR MR 70
( E70T-9CJH8 )

Metal - rutil özlü kaynak telidir, Yüksek dolgu hızı verir dolayısı ile nüfuziyeti daha fazladır, Düz ve yatay köşe kaynakları için uygundur, Düşük sıcaklıklarda mükemmel darbe değeri verir, Koruyucu gazı CO2’dir

ELCOR B 70 SC
( E70T-5C/-5MH4 )

Alaşımsız ve az alaşımlı yapı çelikleri ile ince taneli çeliklerin otomatik ve yarı otomatik kaynağı için kullanılan dikişsiz ve bakır kaplı bazik karakterli özlü teldir, Sakin bir arkı, derin nüfuziyeti ve gözeneksiz dikişi vardır, Düşük sıcaklıklardaki çentik darbe dayanımı E...

ELCOR B 70-ARM
( E70T-5M )

Armco çelikleri ve düşük alaşımlı çeliklerin kaynaklarında kullanılan bazik tip özlü kaynak telidir., Özellikle armco çeliklerinden yapılmış galvaniz tanklarının kaynaklarında kullanılır., Otomasyon uygulamaları için uygundur.Koruyucu Gaz: M21

ELCOR M 70
( E70C-6M )

Masif tellerden daha az sıçramaya sahip olup, sprey arkta daha geniş akım şiddeti aralıklarında çalışmaya olanak sağlar. Ark kararlılığı masif tellere göre daha iyidir., Metal özlü kaynak telidir, alın ve köşe birleştirmeleri için uygundur.Yüksek metal yığma hızına sahiptir. Koru...

ELCOR M 70 SC
( E70C-6MH4 )

Dikişsiz ve bakır kaplı metal özlü kaynak telidir, alın ve köşe birleştirmeleri için uygundur, Masif tellerden daha az sıçramaya sahip olup, sprey arkta daha geniş akım şiddeti aralıklarında çalışmaya olanak sağlar, Yüksek metal yığma hızına sahiptir, Ark kararlılığı masif tell...

ELCOR M 80 Ni
( E80CNi1 )

Yüksek nüfuziyetli metal özlü kaynak telidir., Alın ve köşe birleştirmeleri için uygundur., Sprey arkta daha geniş akım şiddet aralıklarında çalışabilir., Otomasyon kaynağı kullanımları için uygundur., Sıçrama kaybı minimumdur. Koruyucu gaz: Ar + %5-25 CO2 (M21)

ELCOR R 81 Ni
( E81T1-Ni1C )

Düşük servis sıcaklıklarında orta ve yüksek dayanımlı çeliklerin kaynağı için üretilen rutil özlü kaynak telidir., Tüm pozisyonlarda kullanılabilir, Sakin ark, düşük sıçrama ve yüksek kaynak kabiliyetine sahiptir, Koruyucu Gaz: CO2. CTOD testine sahip bir üründür.

ELCOR R 81 Ni SC
( E81T1-Ni1C,Ni1MH4 )

Mikro alaşımlı, hızlı katılaşan cürufa sahip %100 CO2 veya Ar-CO2 gaz karışımlarında kullanılan dikişsiz rutil tip özlü kaynak telidir, Çok rahat kontrol edilebilen kaynak banyosu vardır, Tüm pozisyonlarda ve -60°C’ ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilir, Özellikle seramik...

ELCOR R 91
( E91T1-K2CJ )

Rutil tip özlü kaynak telidir, Özellikle düşük servis sıcaklıklarında, 550-620 MPa yüksek dayanımlı çeliklerin kaynağına uygundur, Tüm kaynak pozisyonlarında kullanılır, Koruyucu Gaz: CO2

ELCOR R 91 SC
( E91T1-K2C,K2MH4 )

Dikşsiz ve bakır kaplı rutil tip özlü kaynak telidirTelin beklemesi kaynak metalinin hidrojen içeriğini etkilemez., Özellikle düşük servis sıcaklıklarında, 550-620 MPa yüksek dayanımlı çeliklerin kaynağına uygundur, Tüm kaynak pozisyonlarında kullanılır.Kaynak dikişinin içerdiği...

ELCOR R 110
( E111T1-GC )

Düşük alaşımlı yüksek dayanımlı çeliklerin kaynağı için geliştirilmiş rutil tip özlü kaynak telidir., Sıçraması az, yanışı sakindir.HY 80 ve HY 100 gibi yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çeliklerin tek ve çok pasolu kaynak uygulamalarında kullanılır, Kararlı bir arkı vardır.Koruyuc...

ELCOR R 110 SC
( E111T1-GC,GMH4 )

Düşük alaşımlı yüksek dayanımlı çeliklerin kaynaği için geliştirilmiş rutil tip özlü kaynak telidir. Sıçraması az, yanışı sakindir., Kararlı bir arkı vardır.HY 80 ve HY 100 gibi yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çeliklerin tek ve çok pasolu kaynak uygulamalarında kullanılır., Koruy...

ELCOR M Ni2 SC
( E80C-Ni2H4 )

Ar-CO2 karışım gazı ile kullanılan dikişsiz metal özlü kaynak telidir.CTOD testinde uygun sonuçlar verir.Gemi sanayi, vinç ve çelik konstrüksiyonlar tipik kullanım alanlarıdır., Robotik uygulamalar için uygun olup, meme ucu soğuduğunda bile yeniden tutuşması kolaydır., Çok pasolu...

ELCOR M NiMo1 SC
( E90C-K3MH4/E91T1-G )

Ar-CO2 karışım gazı ile kullanılan dikişsiz metal özlü kaynak telidir., Yanışı sakin, sıçraması azdır.Koruyucu Gaz: M21, Kaynak dikişinin içerdiği hidrojen miktarı çok düşüktür., Kararlı bir arkı vardır.Telin beklemesi kaynak metalinin hidrojen içeriğini etkilemez.

ELCOR M NiCrMo SC
( E110C-K4H4 )

Ar-CO2 karışım gazı ile kullanılan dikişsiz metal özlü kaynak telidir.Yanışı sakin, sıçraması azdır., Kararlı bir arkı vardır.Kaynak dikişinin içerdiği hidrojen miktarı çok düşüktür.Telin beklemesi kaynak metalinin hidrojen içeriğini etkilemez.Koruyucu Gaz: M21

ELCOR R 81 NiCu
( E81T1-W2C )

Rutil özlü kaynak telidir. Robotik uygulamalara uygun, ark tutuşması sorunsuzdur, Çok pasolu kaynaklarda temizleme yapmadan kaynak edilebilir, Sprey ve kısa arkta kullanmaya elverişlidir., Kök pasoda aralık doldurma kabiliyeti iyidir., Yüksek verimlidir.Koruyucu Gaz: CO2, Vinçler...

ELCOR R 81 NiCu SC
( E81T1-GH4 )

Ar+CO2 ve CO2 karışım gazı ile kullanılan dikişsiz rutil özlü kaynak telidir. Robotik uygulamalara uygun, ark tutuşması sorunsuzdur., Çok pasolu kaynaklarda temizleme yapmadan kaynak edilebilir. Sprey ve kısa arkta kullanmaya elverişlidir., Kök pasoda aralık doldurma kabiliyeti i...