SICAĞA DAYANIKLI

OPUS MOR

Isıya dayanıklı, molibden alaşımlı kazan ve boru çeliklerinin, ince taneli çelikler ve alaşımsız çeliklerin kaynağında kullanılır, Kaynak metali +550°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Elektrodlar 350-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

OPUS MOB
( E7018-A1H4 )

Bazik kaplamalı elektrotlar genellikle sadece doğru akım, elektrot pozitif için uygundur., Isıya dayanıklı, Mo alaşımlı, ince taneli ve alaşımsız çeliklerin kazan ve boru yapımı kaynağında kullanılır., Kaynak metali -50°C ile +550°C arasındaki işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır....

OPUS C
( E8013-G )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan buhar üretim ünitelerinde, buhar borularında ve benzeri ısıya dayanıklı birleştirmelerde kullanılır, Kaynak metali +570 °C’ye kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır

OPUS CM
( E8018-B2H4 )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan ısıya ve basınca dayanıklı buhar kazanı ve borularının, ıslah çeliklerinin, sementasyon çelikleri ve nitrür çeliklerinin kaynağında kullanılır, Kaynak metali +570°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Elektrodlar 350°C-400°C’de 2 saat k...

OPUS CM-15
( E8015-B2H4 )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan ısıya ve basınca dayanıklı buhar kazanı ve borularının, ıslah çeliklerinin, semantasyon çelikleri ve nitrür çeliklerinin kaynağında kullanılır, Kaynak metali +570°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Kaynak dikişi verimi %125’dir. Da...

OPUS CML
( E7018-B2LH4 )

OPUS CMV
( E9018-GH4 )

OPUS 2 CM
( E9018-B3H4 )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan buhar kazanları ve borularının, ıslah çeliklerinin, nitrür çeliklerinin ve ısıl işlem görmemiş sementasyon çeliklerinin kaynağında kullanılır, Kaynak metali +600°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır., Elektrodlar 350°C-400°C’de 2 saat...

OPUS 2 CM-15
( E9015-B3H4 )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan buhar kazanları ve borularının, ıslah çeliklerinin, nitrür çeliklerinin ve ısıl işlem görmemiş sementasyon çeliklerinin kaynağında kullanılır., Kaynak metali +600°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır., Elektrodlar 350-400°C’de 2 saat ku...

OPUS 2 CML
( E8018-B3LH4 )

OPUS 5 CM
( E8018-B6(E 502-15)H4 )

Yüksek ısıya dayanıklı çeliklerde, yüksek dayanımlı ıslah çeliklerinde, petro kimya endüstrisi ve basınçlı hidrojen depolama tanklarının kaynağında kullanılır, Kaynak metali + 650°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır., Elektrodlar 350°C-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonr...

OPUS 9 CM
( E8018-B8(E505-15)H4 )

9 Krom 1 Molibden içeren bazik örtülü bir elektrottur, 650°C’ye kadar servis sıcaklıklarında çalışabilir, Basınçlı kazan çelikleri, boru çeliği ve çelik dökümlerde kullanılır, Elektrodlar 350°C-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

OPUS 9 CM-15
( E8015B8H4 )

Bazik örtülü, düşük hidrojen içerikli, yüksek ısıya dayanıklı elektrottur, Elektrotlar 350°C-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır, 650°C’ye kadar servis sıcaklıklarında kullanılır ve tercihen 9 Cr % ve 1 Mo % çelikleri için uygundur, Daha düşük ısı girdisi ile po...

OPUS 9 CMV
( E9018-B9H4 )

Yüksek alaşımlı, düşük hidrojen içeren bazik örtülü bir elektroddur. Isıya ve sürünmeye karşı dayanım gösterir. uzun süre gerilime maruz kaldığında bile yüksek sürünme dayanımı ve tokluk gösterir., Buhar üreten işletmelerde, buhar borularında ve Cr-Mo alaşımlı benzer çeliklerin k...

OPUS 9 CMV-15
( E9015-B9H4 )

Yüksek alaşımlı, düşük hidrojen içeren bazik örtülü bir elektrottur, Isıya ve sürünmeye karşı dayanım gösterir, Kaynak metali 620°C’ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanımlıdır, Uzun süre gerilime maruz kaldığında bile yüksek sürünme dayanımı ve tokluk gösterir, Elektrodlar 350°C-40...

OPUS P92
( E9018-B9(mod.) )

Enerji üretim tesislerinde ve buhar borularında kullanılan ısıya dayanıklı T/P92 ve Cr-Mo alaşımlı benzer çeliklerin kaynağında kullanılır, Alaşım elementleri, yüksek sıcaklıkta sürünme dayanımı ve tokluk sağlar, Kaynak metali +600°C’ye kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır...